Tartak Witkowscy

Opał drzewny

Tartak Witkowscy Spółka Jawna oferuje w ciągłej sprzedaży, wysokiej jakości energetycznej, drewno w następującym asortymencie:

 • kominkowe: sosnowe i dębowe

Drewno pakowane jest na paletach (2,5 mp)


Kora sosnowa

Polecamy korę sosnową o czterech frakcjach:
<10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm, >40 mm - w workach foliowych - 80 litrów oraz Big-Bagach.

Oferowana przez nas kora jest bez zanieczyszczeń i może być stosowana:

 • jako element dekoracyjny
 • do ściółkowania gleby wokół roślin iglastych oraz liściastych
 • do obsypywania roślin przed zima
 • jako ochrona przed chwastami i wysychaniem gleby
 • jako dodatek kompostowy
 • do ściółkowania placów zabaw

Kora wzbogaca glebę w składniki pokarmowe a frakcja <10 mm może być stosowana jako dodatek do podłoża roślin preferujących glebę kwaśną jak azalie, rośliny iglaste, czy borówka amerykańska. Zapraszamy do naszej firmy w Rychłowicach lub sklepu Firmowego w Wieluniu przy ul. Ks. J. Popiełuszki 13.

Oferujemy odpłatny dowóz zakupionych towarów do klienta.


Kora kompostowana

Polepszacz gleby, który idealnie sprawdzi się w każdym ogródku.

  Dostępne 2 wersje:
 • Frakcja drobna <20mm
 • Frakcja średnia i gruba >20mm
Tartak Witkowscy PARP Łódzkie

Tartak Witkowscy Spółka Jawna pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.
Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez nabycie i wdrożenie wyników prac B+R
Nr wniosku: WND-RPLD.03.03.00-00-019/12


Galeria


ZAPYTAJ O OFERTĘZOBACZ JAK PRODUKUJEMY

CO U NAS SŁYCHAĆ?


Zapraszamy na naszą stronę dedykowaną więźbom dachowym www.wiazar.pl

Producent więźb dachowych


Tartak WitkowscyTartak Witkowscy

Nasz kanał na YOUTUBE
Obejrzyj filmy z naszego tartaku

Tartak Witkowscy - System Zarządzania Jakością ISO 9001, Sląski Klaster Drzewny, Firma Fair play

WFOŚ Łódź
Nazwa zadania: „Budowa instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie TARTAK WITKOWSCY w miejscowości Rychłowice 21B, 98-300 Wieluń"
Wartość zadania: 223 245 zł
Dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 223 245 zł.
Projekt polega na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,61 KW w siedzibie firmy.
WFOŚiGW w Łodzi https://www.wfosigw.lodz.pl